Nyttig møteplass for kulturlivet

Hvert år i februar samles lag og foreninger i Sørfold til felles kontaktmøte. Der utveksles informasjon mellom lagene, og disse får nyttig informasjon fra kommunen.

–Dessuten er det hyggelig å treffes, høre om planer og aktiviteter rundt om i kommunen og finne ut hva man kan samarbeide om, sier kultursjef Bente Braaten.

Tidspunkt for årets kulturmøte er torsdag 7. februar kl. 18.00 i kantinen og det store møterommet ved siden av.

Det er sendt e-post til lag og foreninger om møtet. I tillegg er alle andre interesserte velkommen, dette er et åpent møte.

Hovedsak på møtet blir Trivselsuka i Sørfold 22.- 30. mars, som er en kombinert folkehelse - og trivselsuke.

Uka innledes med volleyballturnering i Leirfjorden, deretter blir det stor festforestiling i Røsvik kirke søndag 24. mars for å feire kulturskolens 40-års jubileum.

Siste helga er viet friluftsfestival på Strøksnes.

I ukedagene mellom de to helgene er det også fastsatt en del arrangementer, men det er fortsatt anledning til å komme med nye innspill, enten på e-post til kultur@sorfold.kommune.no

Innen 1. februar, eller på fellesmøtet 7. februar.