Sørfoldskolene samlet inn mest i Nordland

På 1. plass i Nordland og 6. plass på landsbasis: Skolene i Sørfold fortjener skryt!

Bøssebærere og arrangementer

Samtlige tre skoler i Sørfold kan fortelle at de følger opp sin flotte tradisjon også i år, og stiller med både bøssebærere og arrangementer til inntekt for TV-aksjonen.

Straumen skole er først ut, med aksjonskveld i Rådhussalen onsdag 14. oktober, der 1.- 4. klasse sørger for underholdning og utstilling.

Dagen etter skal Straumen barnehage ha kafé, og på ettermiddagen blir det aksjonskveld både i Røsvik og på Nordsia oppvekstsenter.

Aksjonskveld i Røsvik 2014

Fra Røsvik skoles aksjonskveld i fjor.

Regnskogen redder klimaet

TV-aksjonen NRK 2015 går til Regnskogfondets arbeid med å redde regnskog i nært samarbeid med menneskene som bor der.

Regnskogen forsyner verden med mat, vann og medisiner, og bidrar til å redde klimaet på kloden. Regnskogen er dessuten hjemmet til millioner av mennesker. Disse blir drevet ut i fattigdom når skogen raseres.

Dato for årets TV-aksjon er søndag 18. oktober. Da får du besøk av engasjerte ungdommer som er bøssebærere. Ta godt i mot dem!

Les mer om TV-aksjonen 2015, klikk på linken eller på bildet under:

Bli med!

TV-aksjonen 2015

Dette går pengene dine til:

Årets TV-aksjonsmidler går til lokale prosjekter som bevarer regnskog i Peru, Brasil, DR Kongo og på øya Ny-Guinea. Ved å støtte årets TV-aksjon er du med på å redde hjemmet til én million mennesker som er avhengig av regnskogen for å overleve. Du bidrar til å bevare over halvparten av verdens dyre- og plantearter og til å bremse klimaendringer. Pengene går blant annet til dette:

  1. DR Kongo:

Regnskogfondet jobber for å styrke regnskogsbeboernes rett til å forvalte den skogen de har bodd i gjennom generasjoner. Å lære lokalsamfunn å lage kart over leveområdene sine er et sentralt virkemiddel i dette arbeidet.

Kartene dokumenterer hvordan lokalsamfunnene bruker regnskogen – hvor de jakter, fisker, sanker, henter medisinplanter og byggematerialer, hvor det er hellige steder og hvor grensene for deres territorium går.

Dette er et godt forhandlingskort i møte med myndighetene og hogstindustrien. Regnskogfondet sørger for at lokalsamfunnene får GPS, satellittutstyr og all nødvendig opplæring.

Med ditt bidrag kan enda flere lokalsamfunn få kartlagt sine leveområder, og dermed også få styrket sine muligheter til å forsvare regnskogen sin.

  1. Øya Ny-Guinea:

Regnskogfondet jobber sammen med lokalsamfunn for å utvikle bærekraftige inntektsmuligheter, blant annet gjennom salg av vanilje, kaffe og andre produkter fra regnskogen. Dette bidrar til å styrke lokalbefolkningens evne og vilje til å bevare sine leveområder og stå imot ytre press.

  1. Amazonas:

Dine penger går blant annet til å bygge vaktposter langs elver som fører inn i de siste store urørte områdene i regnskogen. Her bor indianere som ikke ønsker kontakt med det moderne storsamfunnet og som er ekstremt sårbare for våre smittsomme sykdommer.

Disse vaktpostene er bemannet av bofaste urfolk som overvåker elven og stanser inntrengere som vil hente ut skogens ressurser. Når alle elvene som fører inn til et skogområde er overvåket av slike vaktposter, er skogen og menneskene som bor der beskyttet på en effektiv måte.

Vaktpostene er ett eksempel på hvordan grensene for urfolks leveområder overvåkes i regnskogen. Andre virkemidler som denne TV-aksjonen skal bidra til i Amazonas er satellittovervåking, varslingssystemer til myndighetene og patruljering.