Sørfold ungdomsråd 2021-2023

Fra venstre: Marius Moen Mareliussen (Røsvik skole), Anna Stensland (vara, Røsvik skole), Maren-Andreá Engan (Nordsia oppvekstsenter, leder), Norah Helene Eilertsen (vara, Straumen skole), Paulo Vitor Rocha Pereira (Nordsia oppvekstsenter), Jenny Edvardsen Thuv, Miriam Elvira Reiss (begge Straumen skole.

Videre Fredrik Vikan Jonassen (foran, vara, Straumen skole), Sander Nikolai Johansen Maurdal (bak, vara, Straumen skole), Isak Sjøgård Pettersen (nestleder, Straumen skole) og Julian Furnes Kristiansen (Straumen skole).

Juliana Rebeca Leal Alves og Ingeborg Agate Normann (vara) var ikke til stede da bildet ble tatt.

Foto: Sveinar Aase.

Kontaktperson og sekretær for ungdomsrådet: Sveinar Aase, tlf 413 39 405  -  epost: sveinar.aase@sorfold.kommune.no 

Reglement for Sørfold ungdomsråd, vedtatt i kommunestyret 16.06.20.

Hva slags saker behandles i ungdomsrådet?  Her kan du lese

Innkalling og referat fra møtene:

NB! Fra og med september 2020 ligger innkalling og protokoll fra ungdomsrådet sammen med andre folkevalgte organer:

Klikk her, og deretter på ønsket møtedato

Referat fra møte i Sørfold ungdomsråd 20. mai 2020.

Innkalling til møte i Sørfold ungdomsråd 20. mai

Referat fra møte i Sørfold ungdomsråd 14 mai 2020

Video-opptak av møte i Sørfold ungdomsråd 14. mai 2020

Innkalling til møte i Sørfold ungdomsråd 14. mai kl. 0900

Rfeferat fra møte i Sørfold ungdomsråd 2. april 2020

Referat fra møte i Sørfold ungdomsråd 25. februar 2020

Referat fra møte i Sørfold ungdomsråd 12. februar 2020

Referat fra møte i Sørfold ungdomsråd 21. oktober 2019.

Referat fra møte i Sørfold ungdomsråd 13. mai 2019

Referat fra møte i Sørfold ungdomsråd 4. februar 2019

Referat fra møte i Sørfold ungdomsråd 16. oktober 2018

Referat fra møte i Sørfold ungdomsråd 28. mai 2018

Referat fra møte i Sørfold ungdomsråd 20. mars 2018

Referat fra møte i Sørfold ungdomsråd 23.10.17.

Referat fra møte i Sørfold ungdomsråd 07.12.16.

Refearat fra møte i Sørfold ungdomsråd 17.10.16

Referat fra møte i Sørfold ungdomsråd 09.03.16.

Referat fra møte i Sørfold ungdomsråd 01.02.16.

Referat fra møte i Sørfold Ungdomsråd 26.10.15

Referat fra møte i Sørfold Ungdområd 28.09.15

Referat fra møte i Sørfold Ungdomsråd 03.02.15.

Referat fra møte i Sørfold Ungdomsråd 20.11.14.

Referat fra møte i Sørfold Ungdomsråd 13.10.14

Referat fra møte i Sørfold Ungdomsråd 17.09.14

Referat fra møte i Sørfold Ungdomsråd 14.05.14

Referat fra møte i Sørfold Ungdomsråd 13.11.13.

Referat fra møte i Sørfold Ungdomsråd 30.09.13.

Referat fra møte i Sørfold Ungdomsråd 03.06.13.

Referat fra møte i Sørfold Ungdomsråd 22.04.13.

Referat fra møte i Sørfold Ungdomsråd 25.02.13.

Referat fra møte i Sørfold Ungdomsråd 14.01.13.