Invitasjon er sendt til Sørfold ungdomsråd, elevråd og FAU ved skolene, medlemmene i kommunestyret, administrativ ledelse og fagpersoner som jobber med barn og ungdom.

–Frivillige lag og foreninger er også velkommen til å delta, sier folkehelsekoordinator Sylvi K. Brandsæther.

Tema for konferansen i  2022 er mobilisering av Sørfold-samfunnet for å skape et godt og trygt oppvekstmiljø for barn og unge.

TRYGGHET - TILHØRIGHET - TILGANG står sentralt når nasjonale og regionale myndigheter nå utformer strategier for framtidens arbeid med og for barn og unge.

–Disse stikkordene finner vi igjen i arbeidet med en bærekraftig samfunnsutvikling, og det er viktig å forstå og utvikle disse sammenhengene også lokalt her i Sørfold, sier folkehelsekoordinatoren.

Forrige konferanse med samme tittel ble forløperen til folkehelseprosjektet Heilt innafor, som har gitt Sørfold plass i Helsedirektoratets program for folkehelsearbeid i kommunene.

Sylvi og Lena

Lena P.Osnes (til høyre) er prosjektleder for Heilt innafor siden høsten 2020, her sammen med folkehelsekoordinator Sylvi K. Brandsæther som hadde idéen og utformet søknaden.

–Vi skal også høre stemmene til våre egne ungdommer klart og tydelig under konferansen. I tillegg til at ungdomsrådet skal holde et eget innlegg, vil vi også få presentert resultatene fra UNGDATA-undersøkelsen som ble gjort blant alle kommunens ungdomsskoleelever nå i vinter, opplyser Brandsæther.

 I februar svarte Sørfold-elevene på ungdomstrinnet på over 80 spørsmål om helse, trivsel, skole, venner og familie. Dette er fersk og lærerik kunnskap om deres oppvekstmiljø.

–Foreldre og andre viktige voksenpersoner i livene til barn og unge er alfa og omega for at oppvekstmiljøet skal være trygt, og at de unge skal føle seg inkludert og som en del av fellesskapet. Vi inviterer derfor inn bredt til denne konferansen.

Både foreldre, frivillige lag, foreninger og klubber og andre som produserer gode og trygge fellesskap og møteplasser er hjertelig velkommen til å delta, sier folkehelsekoordinator Sylvi K. Brandsæther, som gleder seg til konferansen. Den foregår på dagtid fra kl. 08.30 torsdag 7.april.

Program for Ung i Sørfold 2022

Påmelding via skjema under her, siste frist er fredag 1. april.

Påmelding til Ung i Sørfold 7. april