Bildet: Ole-Anders Seines ønsker velkommen til ungdomskveld på biblioteket.

I stedet for vanlig ungdomsklubb og  for samme aldersgruppe

Tilbudet på biblioteket kommer i stedet for vanlig ungdomsklubb på Straumen, som ikke har vært i drift etter sommerferien. 

Svært lave besøkstall i første del av året og røde tall på kommunebudsjettet er årsaken til at kulturkontoret nå vil prøve ut andre måter å nå fram til ungdommen på, uten å bruke ekstra lønnsmidler.

Ole-Anders Seines er kulturskolelærer og korpsdirigent, og fra august  i år jobber han også på biblioteket, der han har et spesielt ansvar for ungdom og aktivitet. Han er også ny sekretær og tilrettelegger for ungdomsrådet etter at Steinar Strand valgte å bli pensjonist.

Her kan du lese

Referat fra første møte i ungdomsrådet 2018/2019.

Mulig å lage film og tegneserier

Biblioteket på Straumen har vanlig åpningstid på onsdager kl. 14.00-19.00.

Fra kl. 19.00 til 21.00 er det kun åpent for ungdom fra og med 7. klasse til 18 år, dvs. samme målgruppe som vanlig ungdomsklubb.

På biblioteket er det x-box og play station, Fifa fotballspill og ishockeyspill. Det er også tre ipads, som kan brukes til å lage film og tegneserier.

Meningen er at de unge kan holde på med det de ønsker, eller bare sitte og prate. Etter hvert kan det bli noe ekstra aktivitet, men dette skal ungdomen og ungdomsrådet selv være med og utforme.

Ungdomsklubb i Røsvik og Mørsvik

I Røsvik er det klubbkveld annenhver onsdag, med juniorklubb kl. 18.00-20.00 og ungdomsklubb kl. 20.00-22.00 :

  • 7. november
  • 21. novermber
  • 5. desember.

Kjeller`n ungdomsklubb er for hele nordsia og holder til på Mørsvik skole.

De har klubbkveld følgende datoer, kl. 18.00-21.00 hver gang:

  • Tirsdag 6. november
  • Fredag 23. november
  • Tirsdag 4. desember
  • Fredag 14. desember.

I tillegg blir det julebord.

Se også:

Aktivitetsdag med buldring og bowling.