F.v. Turid J. Willumstad, Anne-Lise Nordvik Arntzen og Lars Evjenth skal ligge ute

Formanskapsmedlemmene  f.v. Turid J. Willumstad (H) , Anne-Lise Nordvik Arntzen (SP) og ordfører Lars Evjenth (AP) er klare med soveposene sine.

Og de vil ha med seg alle medlemmer og varamedlemmer av kommunestyret, driftsutvalget og plan- og ressursutvalget på telttur i området Nordfjord/Lakshola fra 5. til 6. september.

Viktig med fokus på naturområder

De tre politikerne er enige om at Friluftslivets år er et bra tiltak, som setter fokus på natur og friluftsliv.

Som arena for sitt lokale Natt i naturen-arrangement 5.- 6. september har de valgt seg området ved en av innfallsportene til ville og vakre Rago nasjonalpark.

Hvorvidt de skal sove under åpen himmel eller i telt, avhenger av vær og insekter.

Det er organisasjonen Norsk Friluftsliv som inviterer til storstilt Natt i naturen lørdag 5. september. De ønsker å sette ny rekord, ved at minst 50.000 sover ute i naturen.

Målet er å skape mer oppmerksomhet om friluftsliv, og å få med flere ut i naturen i Friluftslivets år 2015. Les mer om dette:

Natt i naturen

Og det skjer mye i friluftsåret, her er en kort oppsummering av Sørfolds markering i først del av året:

Friluftslivets år etter halvgått løp

Liten respons på kåring av friluftsområde

Vi minner om at kommunene skal kåre sitt mest attraktive friluftsområde.

Dette har vi skrevet om tidligere her på hjemmesiden, men til nå har det kommet inn kun ett forslag. Men det er ikke for sent:

Hvilket friluftsområde er du glad i? Frist for innspill er 18. september, les mer om dette her:

Sørfolds mest attraktive område skal kåres