SalmoBreeds anlegg under bygging, Sørfjord

Sørfold kommune har et aktivt næringsliv, hvor det de senere år har vært foretatt store utbygginger og investeringer, og hvor det planlegges for ytterligere vekst de kommende år.

Her er det naturlig å trekke fram satsingen innen havbruk. Dette er SalmoBreed Saltens anlegg for stamfisk og rognproduksjon under bygging i Sørfjorden, der det investeres for ca. 350 millioner kroner.  Bildet er sakset fra bedriftens egen facebookside.

Et hjelpemiddel for videre planarbeid

Alle kommuner er pålagt å utarbeide en kommunal planstrategi, dette går fram av Plan – og bygningslovens § 10-1.

Kommunal planstrategi er ikke en plantype som skal ta stilling til mål og strategier, men et hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge det videre planarbeidet.

Saken ble behandlet i kommunestyret 15. juni, der det ble besluttet å sende utkast til planstrategi på høring. Dette finner du her:

Utkast til planstrategi Sørfold kommune 2017-2020

Frist for innspill er satt til 1. august 2017.

Uttalelser bes sendt som e-post til post@sorfold.kommune.no

eller pr. post til Sørfold kommune, 8226 Straumen.