Satser for utleie av Rådhuset:

Inntektsgivende arrangementer:

(F. eks. forestillinger, dansefester, offentlige fester, tegnafester, kafe, messe etc.)

A. Storsal, kjøkken, kantine/møterom: Kr. 3.618
B Storsal, kjøkken Kr. 3.187
C Storsal Kr. 2.647
D Kjøkken/kantine/møterom/vestibyle Kr. 1.783
E Kantine/møterom/kjøkken Kr. 1.458
F Vestibyle Kr. 918
G Kjøkken Kr. 825
H Kantine/møterom Kr. 1027

Ikke inntektsgivende arrangementer:


 Ideelle lag og foreninger som er hjemmehørende i Sørfold har fri leie til ikke-inntektsgivende virksomhet, dvs. øvelser, møter, seminarer, premieutdelinger, sosialt samvær etc. Foreninger utenom Sørfold kommer inn under punkt IV.

III: Private selskaper (bryllup, konfirmasjon, andre selskaper).

Utleieperiode: Inntil 2 døgn. Overstiges dette, betales 25% mer.

A Storsal, kjøkken Kr. 3.187
B Kantine/møterom, kjøkken Kr. 1.783
C Vestibyle, kjøkken Kr. 1.458
D Kantine, kjøkken Kr. 1.458
E Møterom, kjøkken Kr. 1.458  (bare kantine eller møterom: 918)
F Kjøkken Kr. 540
G Storsal, kjøkken, kantine, møterom Kr. 4.429
 Dele kjøkken med andre leietakere: Kr. 200 i avslag.

Annen ikke inntektsgivende bruk.
F. eks. foreninger utenom Sørfold som leier til seminarer og lignende. Korttidsutleie som minnesamvær vil også falle inn under denne kategorien.

NB! Her gjelder utleieprisene pr. døgn:

A Storsal, kjøkken, kantine Kr. 1.783
B Storsal, kjøkken Kr. 1.458
C Storsal Kr. 1.351
D Kantine, møterom, kjøkken Kr. 1.027
E Kantine Kr. 918
F Møterom Kr. 918
G Kjøkken Kr. 825
H Vestibyle Kr. 918

Utleie av Røsvik samfunnshus og gymsal:

Gymsal inkl. kjøkken: Kr. 1.674
Samfunnshus og kjøkken: Kr. 1.243
Hele huset. Kr. 2.214

Leieprisen gjelder for inntil 2 døgn.

Aktivitetshuset Bakeriet, Straumen:

NB! Her er det alkoholforbud.

Utleiepris: Kr. 1.027.

Alle henvendelser om leie kan rettes til servicekontoret på Rådhuset:

Tlf. 75 68 50 00 eller post@sorfold.kommune.no

Utleie av lokaler til konfirmasjon

De som ønsker å leie Rådhuset, Bakeriet eller Røsvik samfunnshus til konfirmasjon, må sende skriftlig henvendelse til post@sorfold.kommune.no innen 1. september året før. Lokaler vil bli tildelt etter loddtrekning, og alle får beskjed om utfallet like etter 1. september.