Elin Rønningen med tegnserier laget i StoryStarter

Biblioteksjef Elin Rønningen med tegneserier som ungdommene på Mottakssenteret i Røsvik laget i fjor, ved hjelp av verktøyet StoryStarter.

Kreativt verktøy for barn og unge

StoryStarter er et kreativt undervisningsverktøy som skal inspirere barn og unge til å skape historier selv, ved hjelp av legoklosser og en ipad med programvaren StoryVisualizer.

StoryStarter er et nyttig verktøy for språkutvikling, kommunikasjon og kreativitet.

–  Og ikke minst er det sosialt og artig, sier Elin Rønningen.

Hun ser for seg at StoryStarter er godt egnet til aktivitet på biblioteket.

Det er også tatt i bruk i skolene, gjennom et prosjekt  som Salten kultursamarbeid tok initiativet til for et par år siden.

Bibliotekrommet skal bli mer fleksibelt

40.000 av tilskuddet fra Nasjonalbiblioteket skal brukes til tilrettelegging av bibliotekrommet.

–  For å kunne bli en inkluderende møteplass for kunnskap, kulturopplevelser og debatt, trenger vi å gjøre noen grep. Pr. dags dato mangler vi utstyr som trengs for å gi god lyd, belysning, gode sitteplasser og fungerende soner, særlig for barn og unge.

Det er viktig at det som foregår på arrangementene kan høres, sees og brukes av alle, sier biblioteksjefen.

Eksempler på slike arrangementer er lørdagsåpent med konsert, aktivitetskvelder for ungdom, filmkvelder, forfatterbesøk og språkkafé.

–  Vi ønsker å gi deltakere og publikum en god opplevelse, som gjør at de kommer tlibake til biblioteket og bruker det fast, forklarer hun.

En møteplass for hverdagsintegrering

Søknaden til Nasjonalbiblioteket ble sendt i begynnelsen av oktober i fjor, mens Mottakssenteret i Røsvik fortsatt var i drift, og før det ble kjent at det skulle legges ned fra 2017.

–  Men vårt mål om å være en møteplass for hverdagsintegrering gjelder fortsatt.  Vi har jo nå bosatte flyktninger i kommunen, og det er planlagt språkkafé en gang i måneden.

Og både språkkafé og alle våre øvrige planer om alt fra filmkveld til forfatterbesøk og nye digitale kulturtilbud på biblioteket gjelder jo alle våre brukere, sier biblioteksjef Elin Rønningen.