Her er tidspunkter og steder du kan stemme på valgdagen i Sørfold 11. september.

Registrert bosted pr. 30. juni i valgåret

Ut fra valglovens § 2-4  skal velgerne manntallsføres og stemme i den kommunen de har som registrert bosted  30. juni i valgåret. Dette betyr at om du flytter til Sørfold eller melder flytting etter denne dato så er det i den kommunen du flytter fra du skal stemme.
 
Flyttemelding må med andre ord være levert til folkeregisteret senest 30. juni.
 

Tidligstemming fra 1. juli

Velgere som ønsker å stemme i perioden fra  ca 1. juli og til ordinær forhåndsstemming starter, kan gjøre dette på servicekontoret mandag - fredag mellom kl. 0900 og 1500.
 
Henvendelsen kan skje til hvilken som helst kommune i Norge. Når det gjelder tidligstemming/forhåndsstemming, trenger du ikke stemme i kommunen du er manntallsregsistrert i, dette gjelder bare på selve valgdagen.
Husk å ta med gyldig legitimasjon når du skal stemme.
 

Forhåndsstemming fra ca. 10. august

De siste ukene før valgdagen kan du forhåndsstemme, og dette skjer også på servicekontoret. Åpent mandag - fredag kl. 0800-1500.
Muligheten til å forhåndsstemme gjelder til og med fredag 8. september. .
 
Når det gjelder forhåndsstemming, kan du gjøre dette til alle landets kommuner, men på valgdagen  må du stemme i den kommunen du er manntalsført.
 

Stemme hjemme?

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet er forhindret fra å møte på valglokalet eller forhåndsstemmelokalet kan du søke om å få avgi stemme hjemme eller der du oppholder deg.
Det er ikke nødvendig å søke hvis du oppholder deg på en institusjon der det arrangeres forhåndsstemmegivning.

I henvendelsen må du oppgi fullt navn, fødselsdato og -år, samt hvilken adresse du befinner deg på den siste uka før valget.
Du må også oppgi et telefonnummer som vi kan nå deg på.
Ta kontakt med din kommune hvis du har spørsmål eller ønsker hjelp til å søke om å få stemme hjemme.

Skjema for å søke om å stemme hjemme, finner du her.
(NB! Skjemaet må være inne hos Valgstyret innen onsdag 6. september kl. 12.00 - se adresse på skjemaet)


Alt du trenger å vite om valget finner du på

Kommunal- og regionaldepartementets infosider om valg.

Det som står der, er hjemlet i Valgloven.