Forhåndsstemming skjer på servicekontoret, Rådhuset fra 12. august.

Registrert bosted pr. 30. juni i valgåret

Ut fra valglovens § 2-4  skal velgerne manntallsføres og stemme i den kommunen de har som registrert bosted  30. juni i valgåret. Dette betyr at om du flytter til Sørfold eller melder flytting etter denne dato så er det i den kommunen du flytter fra du skal stemme.
 
Flyttemelding må med andre ord være levert til folkeregisteret senest 30. juni.
 

Tidligstemming fra 1. juli

Velgere som ønsker å stemme i perioden fra  ca 1. juli og til ordinær forhåndsstemming starter, kan gjøre dette på servicekontoret mandag - fredag mellom kl. 0900 og 1500. Ved tidligstemming kan du kun stemme på et parti, ikke stryke eller endre rekkefølgen på listekandidatene.
 
Henvendelsen kan skje til hvilken som helst kommune i Norge. Når det gjelder tidligstemming/forhåndsstemming, trenger du ikke stemme i kommunen du er manntallsregsistrert i, dette gjelder bare på selve valgdagen.
Husk å ta med gyldig legitimasjon når du skal stemme.
 

Forhåndsstemming fra 12. august

De siste ukene før valgdagen kan du forhåndsstemme, og dette skjer også på servicekontoret. Åpent mandag - fredag kl. 0800-1500.
 
Muligheten til å forhåndsstemme gjelder til og med fredag 6. september. Og på dette tidspunktene er valglistene kommet, og du kan stryke eller endre rekkefølge på listekandidatene.
 
Når det gjelder forhåndsstemming, kan du gjøre dette til alle landets kommuner, men på valgdagen  må du stemme i den kommunen du er manntalsført.
 

Alt du trenger å vite om valget finner du på

Kommunal- og regionaldepartementets infosider om valg.

Det som står der, er hjemlet i Valgloven.