Valgresultater for Sørfold, Stortingsvalg 2021

Registrert bosted pr. 30. juni i valgåret

Ut fra valglovens § 2-4  skal velgerne manntallsføres og stemme i den kommunen de har som registrert bosted  30. juni i valgåret. Dette betyr at om du flytter til Sørfold eller melder flytting etter denne dato så er det i den kommunen du flytter fra du skal stemme.
 
Flyttemelding må med andre ord være levert til folkeregisteret senest 30. juni.
 

Tidligstemming fra 1. juli

Velgere som ønsker å stemme i perioden fra  ca 1. juli og til ordinær forhåndsstemming starter, kan gjøre dette på servicekontoret mandag - fredag mellom kl. 0900 og 1500.
 
Henvendelsen kan skje til hvilken som helst kommune i Norge. Når det gjelder tidligstemming/forhåndsstemming, trenger du ikke stemme i kommunen du er manntallsregsistrert i, dette gjelder bare på selve valgdagen.
Husk å ta med gyldig legitimasjon når du skal stemme.
 

Forhåndsstemming fra 10. august

De siste ukene før valgdagen kan du forhåndsstemme, og dette skjer også på servicekontoret. Åpent mandag - fredag kl. 0800-1500.
 
Muligheten til å forhåndsstemme gjelder til og med fredag 10. september. .
 
Når det gjelder forhåndsstemming, kan du gjøre dette til alle landets kommuner, men på valgdagen  må du stemme i den kommunen du er manntalsført.
 

Alt du trenger å vite om valget finner du på

Kommunal- og regionaldepartementets infosider om valg.

Det som står der, er hjemlet i Valgloven.