Ved misfarging av vannet etter avstengningen må man la vannet renne til misfargingen opphører.

Det sendes ut SMS-varsel til berørte abonnenter mandag 20. desember.