Trond Nyquist

Trond Nyquist er avdelingsingeniør med ansvar for vei, vann og avløp.

Forkortet blir Vei, vann og avløp til VVA.

Denne avdelingen omfatter blant annet ca. 68 km kommunal vei, 10 avløpsanlegg og 1 renseanlegg, samt 6 vannverk med distribusjonsnett.

Kommunalteknisk avdeling, som har base på kommuneverkstedet, er en del av dette.

Lastebil og sjåfører

Ny lastebil ble kjøpt inn i 2015.

–Med dette utstyret er vi godt rustet til å utføre veivedlikehold både sommer og vinter, sier de ansatte ved vei, vann og avløp i Sørfold kommune

F.v.. Rune Edvardsen, Odd Kåre Bernhardsen, Gunnar Elvebakk og Sverre Hansen.

Kontaktinformasjon: