Forkortet blir Vei, vann og avløp til VVA.

Denne avdelingen omfatter blant annet ca. 68 km kommunal vei, 10 avløpsanlegg og 1 renseanlegg, samt 6 vannverk med distribusjonsnett.

Kommunalteknisk avdeling, som har base på kommuneverkstedet, er en del av dette.

Kontaktinformasjon: