Gyltvik

Kommunal vei gjennom Gyltvik. Foto: privat.

Anleggsvirksomhet til ca. 9. oktober

Kommunalsjef Kurt Hjelvik ved teknisk/næring opplyser at Gyltvikveien  skal  utbedres.

Det skal legges nett og duk der veien er verst, og fylles på med masse så veien blir jevnere og bedre.

–Veien vil bære preg av anleggsvirksomhet i  ca. 2 uker fra 23. september, og der arbeidet pågår vil veien periodevis  være stengt.

Men dette blir skiltet, og alle som er lokalkjent vet at det er mulig å kjøre til området fra to kanter, så man vil alltid komme fram, sier Hjelvik.