Bildet: Kommunestyret har med 20 mot 1 stemme bestemt at denne veien skal hete Seljeåsveien.

Ny høring om tre veinavn

Kommunestyret vedtok nye vei- og områdenavn i Sørfold kommune 28.september 2018.

Neste steg i adresseringen er å nummerere adressene. Før vedtak om tildeling av adresse, vil alle grunneiere og festere få tilsendt et forhåndsvarsel.

Her har man mulighet for å uttale seg om tildelt adresse. Arbeidet med nummerering er planlagt å starte opp vinteren 2018/19.

I plan- og ressursutvalgets innstilling av 28.06.2018 ble ett veinavn endret, og et enstemmig kommunestyre sluttet seg til dette:

Forslag

Endret til

Brit Strands Vei

Søster Brits Vei

I kommunestyrets vedtak av 28.09.2018 ble to veinavn endret:

Forslag

Endret til

Seljeåsnesveien

Djupvikveien

Vinterveien

Seljeåsveien

Disse tre må ut på ny høring. Det vil bli opprettet en egen høring for disse navnene her på kommunens hjemmeside med uttalefrist 2 måneder.

Videre skal Stedsnavnstjenesten komme med sin uttalelse til  de nye forslagene,  og til slutt skal dette behandles i kommunestyret. Videre framdrift for resten av veinavnene vil ikke bli påvirket av dette.

Her kan du lese hele saken:

Særutskrift politisk behandling med vedtak

Klageadgang på skrivemåten for vedtatte navn:

Hvem som har klagerett i en navnesak går fram av stadnavnlova § 10. I saker som gjelder adressenavn, er det først og fremst lokale organisasjoner med tilknytning til navnet som har klagerett. 

NB! For veinavn som er endelig vedtatt, kan det kun klages på skrivemåten, ikke på valg av navn.

Klageretten gjelder også for andre offentlige organer og virksomheter, som f.eks. Staten Kartverk og andre som skal bruke det aktuelle navnet i tjenesten.    

Eier eller fester har  derimot ikke klagerett på skrivemåten av et adressenavn etter stedsnavnsloven.

En klage skal alltid begrunnes, jf. § 10 i forskrift om stadnavnlova.

Klage sendes innen 1. november til:

Sørfold kommune, Rådhuset, 8226 Straumen

E-post: post@sorfold.kommune.no

Her er veinavnene som nå er endelig vedtatt:

Endelig vedtatte veianvn

Kart med veinavn inntegnet:

Straumen-området:

(Her vil  noe bli endret som følge av den nye høringen om 3 veinavn)

 1. Sørfoldveien
 2. Hermannstolveien, Smiveien
 3. Valljordveien, Straumdalsveien
 4. Ospveien, Reitanveien
 5. Langstranda
 6. Hellandsveien, Ørvikveien

Tørfjord:

 1. Andkilen, Lappelvveien
 2. Megårdsveien, Buvikveien
 3. Laksholveien, Nordfjordveien, Bakken

Kvarv – Sommerset:

 1. Gyltvikveien, Ner-Kvarvsveien
 2. Kvarvsveien, Sjybakkan, Trollhågveien
 3. Ospfjorddalen
 4. Aspenesveien
 5. Kalvika
 6. Sommerset

Sørfjord – Kobvatn:

 1. Kjelvika
 2. Sørfjorden
 3. Elvkroken
 4. Kobbelveidet
 5. Kobbvassveien
 6. Kobbvassveien 2, Gjerdalsveien

Leirfjorden:

 1. Bonnådalsveien 2
 2. Bonnådalsveien, Nordheiveien
 3. Leirfjordveien

Mørsvik:

 1. Mørsvikvatnet
 2. Mørsviknesveien
 3. Sildhopen, Sildhopvatnet
 4. Storeidveien, Håkjerringnesveien

Strøksnes:

 1. Strøksnesveien
 2. Inner-Strøksnes
 3. Hestvik, Ytter-Strøksnes

Røsvik:

 1. Røsvikveien
 2. Nesveien
 3. Røsvikdalen, Jektvollen, Nattmålslia

Områdenavn:

Haugen, Kalvskinnvatnet

Horndalsvatnet

Inner-Strøksnes

Kolbakkheian, Sommersetvatnet

Korkvatnet, Stormyrodden

Mørsvikområdet

Rago

Sagfjorden, Marka

Sjunkan, Bjørnsvika m.m.

Slåttvika, Nevervika

Straumen – Siso

Ånsvikfjellet, Rismålsvatnet