Elever i kulturskolen

Sangelever i kulturskolen deltok på minikonsert utenfor kapellet på Helland. F.v. Anine Larsen, Emilie Eilertsen og Solveig B. Larsen. Ved pianoet: Julie Meisfjord.

De unge var med

I år er det 70 år siden freden kom, og i anledning jubileet ble dagen behørig markert flere steder i kommunen.

Og dette ble like mye de unges dag som veteranenes dag.

Ordfører Lars Evjenth holdt tale på Helland

–  Vi ønsker å gjøre det til en tradisjon at 9. klassene i hele kommunen deltar i markeringen av 8. mai, de har jo også 2. verdenskrig som pensum, sa ordfører Lars Evjenth blant annet i sin tale på Helland.

Adam Reiss

Adam Reiss var solist på kulturskolens urfremføring av John Kristian Karlsens sang om den polske fangen Janusz Staniak, som ble skutt før han rakk å fylle 16.

Elever i 9. klasse Straumen skole

De tre 9. klassingene Eirik Bendiksen, Tine-Tamara Z. Olsen og Astrid Kamfjord fra Straumen skole holdt en tankevekkende appell på Helland.

Polsk minnestøtte på Helland

Både den polske og den sovjetiske minnestøtten på Helland er nyrestaurert. Ordfører Lars Evjenth la ned krans på begge, og to ungdommer bar kransene bort til minnestøtten for å symbolisere at de unge var med hele veien.

Vi retter en spesiell takk tli kirkekontoret, som har pyntet med friske blomster.

Røsvik skole markerte dagen i kystfortet

Røsvik skole var ansvarlig for en flott markering i Røsvik kystfort, der elevene hadde hovedrollen. På programmet sto både sanginnslag og appeller, og elevene hadde arbeidet lenge med temaet og forberedt seg godt.

Markering i Røsvik kystfort

Røsvik skole framførte sang i kystfortet

Elevene sang, akkompagnert av Anders Bjørknes på gitar.

Les mer om markeringen ved Røsvik kystfort og se flere bilder på Røsvik skoles hjemmeside:

Vi må ikke glemme

Grenseloser og minnemedalje

Rammen rundt kveldsarrangementet på Kobbelv Vertshus var Ole Henrik Fagerbakks foredrag «Grenselos i grenseland», der han fortalte om grenseloser i Sørfold under 2. verdenskrig.

Distriktsmusikerne John Kristian Karlsen og Svenar Aase bidro med musikkinnslag.

Fullt hus på Kobbelv Vertshus

Storsalen ved Kobbelv Vertshus var fylt til siste stol, og publikum fulgte interessert med på det sterke foredraget.

Det ble en fin og gripende overgang fra foredraget til overrekkelse av minnemedalje til Edit Sletten og Håkon Skar. Begge bidro til å berge andres liv under krigen, samtidig som de utsatte seg selv for fare.

F.v. ordfører Lars Evjenth, Håkon Skar, Edit Sletten og Ole Henrik Fagerbakk

F.v. ordfører Lars Evjenth, Håkon Skar og Edit Sletten med sine medaljer, t.h. Ole Henrik Fagerbakk som holdt foredrag om grenselosene.