Helsestasjon for ungdom er gratis og uten timebestilling, det er bare å møte opp på helsestasjonen. Den ligger vis a vis biblioteket. Målgruppe er ungdom mellom 13 og 20 år.

Der kan de unge få samtaler, prevensjonsveiledning, testing av kjønnssykdommer etc.

Velkommen til helsestasjon for ungdom: annenhver torsdag  kl. 15.00-16.00 i partallsuker, dvs. 8. september, 22. september osv.

Helsesykepleier Trude Zahlsen opplyser at det er mulig å gjøre avtaler utenom den faste åpningstiden, da tar man kontakt med en av helsesykepleierne. Kontaktinformasjon finner du lenger ned i artikkelen.

For de som vil kombinere besøket med en tur innom biblioteket, er det tilrettelagt for dette: Biblioteket har åpent hver torsdag kl. 12.00-17.00.

Mer om helsestasjonens tjenester:

Helsestasjonstjenesten er også et lovpålagt tilbud til gravide som ønsker å gå til svangerskapskontroll hos jordmor. Sørfold har samarbeid med Fauske kommune om svangerskapskontroll v/ jordmor.

Jordmor har kontor på Fauske Familiesenter.

Helsestasjonen er et lavterskeltilbud for alle innenfor målgruppen. Det skal være lett å ta kontakt for råd, veiledning eller bare en prat.

De  driver planmessig helsefremmende og forebyggende helsearbeid mot barn 0 –6 år. Der tilbys helseopplysning, veiledning, helseundersøkelser og vaksinasjoner. Utgangspunktet for programmet er Sosial- og helsedirektoratets anbefalte program.

Alle nybakte foreldre får tilbud om hjemmebesøk når babyen er ca. 2-3 uker gammel.

Alle barn blir innkalt til faste konsultasjoner på helsestasjonen m/ lege
når de er:

 • 6 uker
 • 6 måneder
 • 1 år
 • 2 år
 • Ved skolestart

Sørfold kommune har tre ansatte som jobber på helsestasjonen og i skolehelsetjenesten:

 • Berill Dåbakk er helsesykepleier. Hun jobber på helsestasjonen og i skolehelsetjenesten Røsvik og Nordsia, samt barnehagene i kommunen. Berill kan treffes på  telefon 90857423 eller e-post berill.dabakk@sorfold.kommune.no
 • Trude Zahlsen er også helsesykepleier, og hun jobber på Straumen skole. Trude kan kontaktes på telefon 48267338 eller e-post tza@sorfold.kommune.no
 • Ailin Furnes er sykepleier under utdanning til helsesykepleier. Ailin  jobber på Straumen skole, har  telefon 91525330 og e-postadresse ailin.furnes@sorfold.kommune.no

Skolehelsetjenesten er et tilbud for barn og ungdom mellom 5 og 20 år. Hos helsesykepleier kan du spørre og snakke om det du lurer på. Du kan også ta kontakt hvis du har en venn som trenger hjelp eller veiledning. I tillegg tilbyr skolehelsetjenesten:

 • Skolestartundersøkelse (i 1. trinn på barneskolen)
 • Undervisning i grupper og klasser om blant annet fysisk, psykisk og seksuell helse
 • Helsesamtale i 8. trinn
 • Veiing og måling
 • Vaksinering
 • Drop-in:

Nyttige lenker: