Follkebad i Sørfoldhallen

Hver torsdag er det folkebad i Sørfoldhallen.

 Arbeidstid : 

  • 4 timer hver torsdag kl. 16.30-20.30.
  • Opphold i perioden 15. juni - ca. 1. september. 

Det kreves kurs i hjerte-/lungeredning og godkjent livredningsprøve i basseng. Opplæring vil bli gitt.

Den som ansettes bør være over 18 år og ha normalt gode svømmeferdigheter. Det er ønskelig med erfaring fra lignende arbeid, men dette er ingen betingelse.

Stillingen er fast.

Søknadsfrist : 15. desember 2016.
Søknad sendes på e-post til post@sorfold.kommune.no eller med vanlig post til : Sørfold kommune, Rådhuset, 8226 Straumen.

Stillingen ønskes besatt fra torsdag 5. januar 2017.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til idrettsleder Steinar Strand, tlf. 75 68 53 34 / 476 34955

Eller steinar.strand@sorfold.kommune.no