Bildet: Språktrening er viktig både for integrering og læring. Maha Ramo var i språkpraksis blant annet på Coop i 2017. Til venstre nestleder Maria Steinland ved Coop Prix Straumen, og til høyre Ermin Krehic.

Førerkort gir økt mobilitet

– Kvinnene skal motiveres til å ta førerkort, slik at de blir mer mobile på arbeidsmarkedet og mer selvstendige i hverdagen, forklarer Ermin Krehic, som er flyktningekoordinator i Sørfold.

–  Dessverre er det ikke så mange kvalifiserende kurs som er rettet mot kvinner. Men det viktigste er at deltakerne er motiverte og at Sørfold kommune er villig til å investere i kvalifisering av sine nye innbyggere.

Og det er ingen tvil om at også flyktningekvinner ønsker seg jobb, sier han.

Siden oktober 2016 har Sørfold kommune bosatt til sammen 23 flyktninger. De aller fleste ble bosatt i perioden fra oktober 2016 til september 2017.

11 er voksne over 20 år, én fylte 18 i 2018 og 11 er barn.

Målet er fast jobb

Av 12 deltakere som begynte på introduksjonsprogrammet har to gått over til ordinær videregående skole, fem er i arbeid og en sjette er på vei inn på arbeidsmarkedet.

– Riktignok er det ingen av disse som har fått fast jobb foreløpig, men de har fått viktig tilknytning til arbeidslivet, og vi tror at flere har gode utsikter til å få fast arbeid etter hvert.

Sørfold kommune og NAV Sørfold har styrket flyktningenes posisjon på arbeidsmarkedet med økonomisk støtte til førerkort og med en del kvalifiserende kurs.

Seks deltakere på introduksjonsprogrammet har fått truckførerkurs for kategorier T1 og T4. Tre har fått maskinførerkurs og to har tatt krankurs.

Midler fra integreringstilskuddet, som staten utbetaler til kommunen, er også brukt som kommunalt lønnstilskudd i tillegg til ordinært lønnstilskudd fra NAV, forteller Ermin Krehic.