Nora Dervola Vollan er valgt til leder, og Gaute Ruud Sevaldsen er nestleder i det nye ungdomsrådet.

Ny sekretær og tilrettelegger

Ny sekretær og tilrettelegger for ungdomsrådet er Ole-Anders Seines.

Ungdomsrådet består av 7 representanter for de tre ungdomsskolene i kommunen, oppnevnt av elevrådene.

For å unngå at hele rådet skiftes ut samtidig, er det noen som sitter over fra forrige periode og noen som er helt nye.

Aktive ungdommer

På første møte informerte sekretæren om hva et ungdomsråd skal gjøre:

 Skape kontakt mellom ungdom i hele kommunen, kjempe for det som opptar ungdom og bidra med et ungdommelig syn på saker i kommunen.

Han ba også rådets medlemmer  fortelle litt om hvem de er og hva de gjør i fritiden.

Og her var mange aktive interesser representert: Karate, fotball, fløyte, sax, piano, bass og sang.

Som ungdommer flest, bruker de også en del tid foran skjermer av ymse slag, og de liker å gå tur og være med venner.

Ungdomsrådet hadde også noen saker til behandling, dette kommer vi tilbake til når møtereferatet er ferdig og godkjent av medlemmene.

Ungdomsrådet 2018 og 2019

Dette er Sørfold ungdomsråd for 2018/2019:

F.v. Annie Fridhild Reiss, Mats Alexander Hjelvik (begge Straumen skole), Andreas Wold Gleinsvåg, Nora Kjær Olsen (begge Røsvik skole), Nora Dervola Vollan (Straumen skole), Gaute Ruud Sevaldsen og Sol Ravna Jensen Drabik (begge Nordsia oppvekstsenter).