Bildet: Dette er selve inskripsjonen i berget, til minne om 11 krigsfanger som ble skutt i juni 1944.

Framstår som lite verdig

Minnestedet ved Berrfloget på Sommerset er skiltet fra E6 med «severdighetskringle» og teksten Russisk krigsminnesmerke.

–  Nåværende informasjonsskilt er trolig fra 1990-tallet, og er preget av alderen. Den nederste linja av inskripsjonen er dekket av løsmasser, og teksten er bevokst med mose, lav og alger.

Stedet framstår i dag som lite verdig, skriver arkeolog Martinus Hauglid i Nordland fylkeskommune i et brev til Statens vegvesen, med kopi til Sørfold kommune.

Sammen med Riksantikvaren, Narviksenteret og Nordlandsmuseet ønsker Nordland fylkeskommune å oppgradere tilretteleggingen ved minnestedet, og ber Statens vegvesen om tillatelse til dette.

–  Vi ønsker å bytte ut dagens skilt med et Arkeoplan-skilt. Dette monteres på en stor steinhelle like vest for enden av trappa som fører ned til minnestedet. Vi ønsker også å senke terrenget foran inskripsjonen noe, slik at dne nederste tekstlinja blir synlig, og rense flatene med inskripsjonen.

Oppgraderingen av tilretteleggingen nede i fjæra vil ikke ha konsekvenser for trafikale forhold, skriver Nordland fylkeskommune i sitt brev.