Røsvik med brygga

Røsvik med den praktfulle brygga, der veien slutter og fjorden fører videre inn i Sjunkhatten  Nasjonalpark. Turisme er et av områdene nærmiljøutvalget vil ta tak i. Foto: Ole Jakob Ihlebæk.

Gjøre det attraktivt å bo

–  Vi skal jobbe til beste for bygda, og ta tak i muligheter og utfordringer som fins. Nærmiljøutvalget skal fungere som en høringsinstans, men også jobbe med initiativ fra bygda, sier Hilde Lundestad, som ble valgt til leder i det nyopprettede nærmiljøutvalget da de hadde stiftelsesmøte.

–  Vi vl  jobbe for å gjøre det attraktivt å fortsatt være bosatt her og  ikke minst: ville bosette seg her. Vi er så vidt i gang, men av konkrete saker vi vil ta tak i, og som er viktige for bosetting og trivsel kan vi nevne et godt fungerende data, -  telefon- og telenett og møteplasser for innbyggerne.

Markedsføre hele pakka

–  Vi vil også jobbe for å få flere arbeidsplasser, vi vil rette søkelys mot turisme, og samarbeid mellom lag og foreninger. Når hus er til salgs, vil vi gå bredt ut i landet. Da ser vi for oss at vi presenterer "hele pakka", med hus, skole, barnehage, natur og annet som kan bidra til at folk får lyst til å flytte hit, sier Hilde Lundestad.

Styret i Røsvik og omegn nærmiljøutvalg består av:

  • Leder: Hilde Lundestad
  • Nestleder: Øystein Vedal
  • Kasserer/sekretær: Margrete Stensland
  • 1.styremedlem: Svein-Gunnar Fjelde
  • 2.styremedlem: Magnar Bjørknes

Røsvik og omegn nærmiljøutvalg

Styret i Røsvik og omegn nærmiljøutvalg: F.v. Margrete Stensland, Svein-Gunnar Fjelde, Øystein Vedal, Hilde Lundestad og Magnar Bjørknes.

Næringssjefen roser initiativet

–  Et kjempebra initiativ, sier næringssjef Gerd Bente Jakobsen.

Hun har et brev liggende på skrivebordet sitt. Det er fra 2006, da det tidligere grendeutvalget i Røsvik la ned seg selv. De følte det var for lite konkrete saker å engasjere seg i.

–  Grendeutvalgene ble opprettet i forbindelse med en kommuneplanprosess på 1990-tallets, der kommunen ønsket mest mulig involvering fra de enkelte bygdene. Kommunen ønsket å videreføre grendeutvalgene, nettopp for å ha en samarbeidspartner i arbeidet for et levende og aktivt lokalsamfunn, der folk involverer seg.

Viktig at bygda ser behovet

–  Om de kaller seg grendelag, grendeutvalg eller nærmiljøutvalg, spiller ingen rolle i forhold til å få det lille årlige tilskuddet som disse utvalgene får fra kommunen. 

Og det beste er, som i dette tilfellet, at initiativet kommer fra bygda selv, og at de ser behovet.

Fra kommunens side hilser vi det nye nærmiljøutvalget varmt velkommen, og ser fram til både å samarbeide med dem og bruke dem som høringsinstans, sier Gerd Bente Jakobsen.