Høstjakta var lagt opp som quiz-løype med 10 poster, og med løyper i Mørsvik, Nordsia oppvekstsenter, Strøksnes, Kvarv, Straumen, Seljeåsen og Røsvik.

Ved å bruke første bokstav i rett svaralternativ på hver post skulle man komme fram til et løsningsord, etter å ha stokket om på bokstavene.

Riktig svar ble HØSTFARGER.  Denne oppgaven klarte samtlige av de 62 innsenderne å løse.

Flott innsats! Kulturkontoret takker de gode hjelperne som satte ut postene, og alle som deltok.

Vinnere av høstkurv ble:

  • Maren-Andrea Engan
  • Jan Myhre
  • Mina Sæterhaug
  • Fredrik Pettersen.

Vi gratulerer, og merker oss at dette konseptet er populært, og vil bli fulgt opp ved en senere anledning.

Høstkurv