Foto: Asbjørn Knutsen.

Viær obs på stor elgfare, og vis aktsomhet ved passering

Viltansvarlig i Sørfold kommune Gerd Bente Jakobsen  opplyser at det skjedde en elgpåkjørsel ved Kobbvatn om kvelden 13. februar.  – Heldigvis uten personskade, men det ble store skader på bilen, og elgen måtte avlives.

Jakobsen går nå ut med en viktig oppfordring til de som passerer forbi ulykkesstedet.

–Jeg blir engstelig for personellet jeg sender ut, når jeg får tilbakemelding om biler som passerer i altfor stor fart forbi ulykkesstedet, til fare for både de som er involvert i påkjørselen og hjelpemannskapene. Hvis du ikke blir stoppet for å hjelpe, senk farten og kjør rolig og aktsomt  forbi, sier hun.

De siste dagene meldes det om både påkjørsler og "nestenuhell"

–  Dette gjelder spesielt kyr med kalver, sier Jakobsen, og opplyser om følgende strekninger som er særlig utsatt:

  • Sommerset
  • Rebosnes - Helland - Megården
  • Kvarv (Sør for Aspfjordtunnelen har det vært en påkjørsel like før tunnelåpningen) til Sommerset
  • Kjelvik
  • Sørfjorden og på begge sider av Kobbhammartunellen (det har vært en påkjørsel like nord for tunnelen)
  • Kobbvatn

–  Her i Sørfold bør bilister være særlig oppmerksomme når de kjører ut av tunneler, sier hun.

Ring Politiet og merk stedet

– Hva skal folk gjøre hvis de kjører på elg?

– De skal ringe Politiet på telefon 02800. Hvis dyret forsvinner, skal de merke stedet der påkjørselen skjedde.

Knytt en plastpose eller et bånd fast i autovern, tre eller busk. Dette er viktig for ettersøkspersonell som kan komme til stedet først en stund etter at bilisten har dratt videre.

Ta gjerne nøyaktig gps - posisjon, for eksempel med mobiltelefon, og gi den til politiet. Det er Politiet som ringer opp de som har ansvar for ettersøk i den enkelte kommune.

Forsikringsselskapene har bånd til å merke viltpåkjørsler, dette er lurt å ha liggende i hanskerommet på bilen, sier næringssjef og viltansvarlig Gerd Bente Jakobsen.