Dette er lagene som kom på de første plassene i 2016.

Minimum to av hvert kjønn på hvert lag

Turneringen er åpen for alle typer  lag: klubber, bygdelag, familielag, ulike typer foreninger osv .     

Forutsetningen er at man stiller med 5 spillere, og det skal være blandalag med minimum 2 av hvert kjønn.

Hvert lag kan ha så mange innbyttere som ønskelig, men det kan ikke være mer enn 5 spillere på banen samtidig, og derav skal det minimum være to av hvert kjønn.

Startkontingent er kr. 200,- pr.lag

Åpen kafé under hele turneringen

De som ønsker å overnatte på skolen fra fredag til lørdag kan gjøre det. I så tilfelle må laget stille med en voksen ansvarshavende.

Under hele turneringen vil det være åpen kafè på Nordsia oppvekstsenter.

Premieutdeling umiddelbart etter turneringens slutt.

Kampoppsett vil bli sendt påmeldte lag like etter påmeldingsfristens utløp.

Påmelding(bindende) senest fredag 15. mars til:

Disse to kan også svare på spørsmål om turneringen.

IL Leirgutten ønsker alle velkommen til ei koselig og spennende volleyballhelg.